Geologi 2023:4

€6.70
In stock
SKU
59-G-75:4
Geologi 2023:4
Päätoim. Sari Romppanen
Suomen Geologinen Seura - Geologiska Sällskapet i Finland
Tampere 2023, 131-186 s.
Geologi 2023/4 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Kari Strand, Ilmastonmuutos geologin tutkimuskohteena; Juha Laakkonen ja Niko Putkinen, Jäätiköt ilmastonmuutoksessa; Jari Rintala, Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen pohjavedenhankintaan; Samrit Luoma, Arto Hyvönen, Jaana Jarva, Jarkko Okkonen, Anu EskeIinen ja Johannes Klein, Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjaveden muodostumiseen Mikkelin Hanhikankaan ja Lahden pohjavesialueilla; Jari Hyvärinen, Hydrogeologia, globaalimuutos ja Geologian tutkimuskeskus; Taija Torvela, Kaivostoiminnan välttämättömyys energiasiirtymätavoitteiden saavuttamiseksi; Marko Holma, Bauksiitit ilmastonmuutoksen indikaattoreina; Peter Sorjonen-Ward, Changing climate and responses - A Gaian Earth systems perspective; Arto Itkonen, Outi Hyttinen ja Iris Kallio, Ruoppausmassojen sijoitustapojen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin; Sanna R. Piilo ja Minna M. Väliranta, Subarktisten soiden turvetta muodostava kasvillisuus muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa - vaikutukset hiilen sidontaa; Olli-Pekka Siira, Tuula Aalto, Mika Aurela, Liisa Jokelainen, Angelika Kübert, Kari Laasasenaho, Janne Lampilahti, Markus Lampimäki, Risto Lauhanen, Tiina Markkanen, Harri Vasander ja Annalea Lohila, Turvemaiden ilmastovaikutuksia tutkitaan.
More Information
ISSN 0046-5720
Publisher Suomen Geologinen Seura - Geologiska Sällskapet i Finland
Series Geologi
Published (year) 2023
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish, english
Disciplines Geology, Geography
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies