Geologi 2022:4

€5.85
In stock
SKU
59-G-74:4
Geologi 2022:4
Päätoim. Sari Romppanen
Suomen Geologinen Seura - Geologiska Sällskapet i Finland
Tampere 2022, 119-159 s.
Geologi 2022/4 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Paavo Nikkola ja Ester Jolis; Mikro-XRF: alkuainekarttoja ja tehokkuutta raskasmineraalien tunnistamiseen; Atte Taivalkoski, Jukka-Pekka Ranta ja Pertti Sarala, Edistyneiden raskasmineraalitutkimusmenetelmien ja raskasmineraalien geokemian käyttösovellutukset malminetsinnässä; Vesa Peuraniemi Ja Tiina Eskola, Osittaisuuttomenetelmät maaperän metallien esiintymismuodon tutkimisessa; Teemu Karlsson, Kaivannaisjätteiden ympäristöominaisuuksien arviointi; Johanna Tepsell, Geokemian analytiikkaa kiertotalouden tukena Tom Jilbert, Christoph Beier, Juhani Virkanen, Katie Doig ja Ville J. Virtanen, Geokemialliset analyysit Helsingin yliopistossa: HelLabsin nykyiset ja tulevaisuuden toiminnot; Pertti Sarala, Pintageokemialliset menetelmät malminetsinnässä; Markus Raatikainen ja Pertti Sarala; Itseorganisoituva kartta prospektiivisuuskartoituksessa - sovellusesimerkki Sodankylän alueelta, Pohjois-Suomesta.
More Information
ISSN 0046-5720
Publisher Suomen Geologinen Seura - Geologiska Sällskapet i Finland
Series Geologi
Published (year) 2022
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Geology, Geography
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies