Fysiikka, kemia ja ympäristöongelmat

€11.75
In stock
SKU
952-5027-19-8
Kulmala, Markku & et al
Fysiikka, kemia ja ympäristöongelmat
Aerosolitutkimusseura
Report Series in Aerosol Science B B3
Helsinki 1999, 195 s.
Julkaisu on kurssin "ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia" luentojen pohjalta tehty oppikirja. Siinä on pyritty paneutumaan ympäristöongelmiin fysiikan ja kemian pohjalta kuitenkin muistaen poikkitieteellinen näkökulma, joka on tarpeen pyrittäessä ymmärtämään ympäristöongelmiin liittyviä kokonaisuuksia. Lisäksi perehdytään jokapäiväisiin ympäristöongelmiin, kuten sisäilmaan ja sen laatuun.
More Information
ISBN 952-5027-19-8
ISSN 1456-226X
Publisher Aerosolitutkimusseura
Series Report Series in Aerosol Science B
Published (year) 1999
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Physics, Chemistry, Environmental Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies