Fredrika Charlotta född Tengström

€15.00
In stock
Only 1 left
SKU
978-951-583-152-1
Mazzarella, Merete
Fredrika Charlotta född Tengström. En nationalskalds hustru
Svenska litteratursällskapet i Finland. Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 700
Borgå 2007, 330 s.
Fredrika Runebergs egen röst och hennes stora behov att skriva för sin samtid och för eftervärlden är utgångspunkten för denna bok. Med hjälp av ett stort källmaterial, inte minst brev, tecknar Merete Mazzarella en mångsidig bild av Fredrika Runebergs liv och författarskap. I aktiv dialog med tidigare forskning ägnas verken ingående analyser och deras mottagande diskuteras. Fredrika Runebergs författarskap placeras också in i det större sammanhang som utgörs av samtida skrivande kvinnor i både Finland och Sverige.
More Information
ISBN 978-951-583-152-1
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2007
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies