Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet

€10.00
In stock
SKU
978-952-5130-15-7
Impola, Henrik
Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet
Genealogiska Samfundet i Finland
Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland 59
Saarijärvi 2011, 450 s.
Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537–1602. Cirka 130 män och 12 kvinnor är okända i den historiska och genealogiska litteraturen, 75 män och 10 kvinnor även i andra otryckta källor. De korta biografierna belyser inte endast det finska 1500-talsfrälsets rusttjänst utan även dess sammansättning, familjeförhållanden och jordegendom. Man får en inblick i den spännande utgallringsprocess som ledde till frälsets förvandling till ett slutet riksstånd, adeln.
More Information
ISBN 978-952-5130-15-7
ISSN 0355-3175
Publisher Suomen Sukututkimusseura
Series Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja
Published (year) 2011
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Genealogy
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies