Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet

€7.00
In stock
SKU
978-952-5130-15-7
Impola, Henrik
Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet
Genealogiska Samfundet i Finland
Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland 59
Saarijärvi 2011, 450 s.
Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537–1602. Cirka 130 män och 12 kvinnor är okända i den historiska och genealogiska litteraturen, 75 män och 10 kvinnor även i andra otryckta källor. De korta biografierna belyser inte endast det finska 1500-talsfrälsets rusttjänst utan även dess sammansättning, familjeförhållanden och jordegendom. Man får en inblick i den spännande utgallringsprocess som ledde till frälsets förvandling till ett slutet riksstånd, adeln.
More Information
ISBN 978-952-5130-15-7
ISSN 0355-3175
Publisher Suomen Sukututkimusseura
Sarja Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland
Published (year) 2011
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Genealogy
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies