Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling

€52.00
In stock
Only 1 left
SKU
951-855-252-5
Knuts, Gisela
Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 270
Jyväskylä 2006, XXIV + 261 s.
Avhandlingen granskar tre specifika förfarandegarantier: rätten till opartisk handläggning, rätten till lika behandling och kontradiktoriskt förfarande samt rätten till offentlig förhandling. Avhandlingen granskar tre olika exempel på domstolsanknuten medling: medling i tvistemål i Finland, rettsmekling i Norge och särskild medling i Sverige och diskuterar den domstolsanknutna medlingens huvuddrag. Utgående från de olika tvistlösningsmetoderna presenterar avhandlingen en analys av vilken betydelse rätten till opartisk handläggning, rätten till lika behandling och kontradiktoriskt förfarande samt rätten till offentlig förhandling bör ges vid domstolsanknuten medling.
More Information
ISBN 951-855-252-5
ISSN 0356-7206
Publisher Suomalainen Lakimiesyhdistys
Series Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja
Published (year) 2006
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Law
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies