Folkmålsstudier 60

€27.00
In stock
SKU
8-FNF-60
Folkmålsstudier 60
Red. Martina Huhtamäki, Jannika Lassus, Caroline Sandström
Föreningen för nordisk filologi
Helsingfors 2022, 248 s.
Folkmålsstudier 60 innehåller bl.a. artiklarna: Referentgranskade vetenskapliga artiklar: Saara Haapamäki, Språkliga landskap i Åbo förr och nu; Tomas Lehecka, Miranda Ekholm, Frida Håkans, Emma Kortelainen, Johanna Lundström, Mateusz Tyminski och Jessica Österberg, Vilka faktorer predicerar behärskningen av svenskans preteritumböjning? Om finska gymnasieelevers inlärning av femton vardagliga verb; Mari Mäkilä, Syntaktisk komplexitet i inlärarsvenska: en jämförelse mellan finska universitetsstudenters muntliga och skriftliga produktion på två olika färdighetsnivåer; Minna Sandelin, Topikaliserade rums- och tidsadverbial i fornsvensk lagspråk - texttypiska och informationsstrukturella drag, Anders Stendahl, Kungliga Akademien i Åbo och den ortografìska standardiseringen - var Åbo kulturellt isolerat? Eveliina Tolvanen, Jag skulle säga i svenskt samtalsspråk.
More Information
ISSN 0356-1771
Publisher Föreningen för nordisk filologi
Series Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi
Published (year) 2022
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies