Folkmålsstudier 56

€25.00
In stock
SKU
8-FNF-56
Folkmålsstudier 56. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi
Red. Jannika Lassus, Hanna Lehti-Eklund och Caroline Sandström
Föreningen för nordisk filologi
Helsingfors 2018, 226 s.
Folkmålsstudier 56 innehåller bl.a. artiklarna: Sofie Henricson och Marie Nelson, Vem tänker, tycker och tror i finlandssvenska språkhandledningssamtal? Ann-Marie Ivars, Forskningstraditionen inom finlandssvensk dialektologi - med tonvikt på insamling i 150 år; Eeva-Liisa Nyqvist, Species och artikelbruk hos finska språkbadselever i årskurs 6; Heidi Poutanen, Ekologiska röster i en kommersiell kontext - ett intertextuellt perspektiv på ekologisk produktion och konsumtion i finlandssvenska kundtidningar; Sarah Wikner, Variation i svenskan i Helsingfors. Fonetisk kvantitet i förhållande till olika sociala variabler och kontexter; Sanna Heittola, "Poliisista päivää, från polisen god dag." Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland; Johanna Hyytiäinen, Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion. Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor; Jaana Kolu, "Me ollaan mukana tässä experimentissä." Lingvistiska resurser och språkpraktiker i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors; Jenny Stenberg-Sirén, Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter.
More Information
ISSN 0356-1771
Publisher Föreningen för nordisk filologi
Sarja Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi
Published (year) 2018
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Linguistics
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies