Flitiga och sysslolösa

€28.00
In stock
SKU
978-951-583-609-0
Ilmakunnas, Johanna
Flitiga och sysslolösa. Essäer om 1700-talets Europa
Övers. Sofia Gustafsson
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 876
Riga 2024, 310 s.
Hur kunde det dagliga livet i 1700-talets Europa te sig? Med hjälp av korrespondens, dagböcker och räkenskaper, men också av föremål, konst och hantverk, ger Johanna Ilmakunnas en inblick i människors vardag – deras sysslor och sysslolöshet.

Hon presenterar tidens olika göromål och låter läsaren möta enskilda levnadsöden. Flertalet är adels- och ståndspersoner som levde i Stockholm och på den svenska landsbygden. De hade möjlighet att konsumera lyxvaror som siden och spetsar från Paris men ägnade sig även åt handarbete, läsning och trädgårdsarbete. Johanna Ilmakunnas bjuder in till herrgårdarnas och stadspalatsens rumsliga hierarkier, med storslagna salar för sällskapsliv och baler samt rum av mer privat karaktär där det kunde diskuteras politik och affärer. Läsaren får också insyn i tidens uppfostringsideal och de studier som bedrevs, möter familjens strukturer – generationsöverskridande och i omfattande nätverk – samt tar del av måltidernas och dukningarnas betydelse.

Denna mångfacetterade essäsamling är rikt illustrerad med porträtt och interiörer, målningar och gravyrer, fascinerande nedslag i 1700-talets små och stora världar av vardagsbestyr.

Johanna Ilmakunnas är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Hennes forskning berör kulturhistoria mellan åren 1680 och 1850.
More Information
ISBN 978-951-583-609-0
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2024
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Cultural History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies