Finländsk svenska från medeltid till 1860

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-456-0
Finländsk svenska från medeltid till 1860. Svenskan i Finland – i dag och i går III:1
Red. Marika Tandefelt
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 829
Riga 2019, 416 s.
I den femte volymen i bokserien anläggs språkvetenskapliga, historiska, litteraturvetenskapliga och pedagogiska perspektiv på hur ett skriftsamhälle på svenska växer fram i Finland. Kyrkliga och administrativa texter skrevs av ett fåtal, men när läs- och skrivkunnigheten spreds i befolkningen skapades allt fler texter såväl av nyttoskäl som för nöjes skull. Nya genrer tillkom och en viss normering av skriftspråket blev nödvändig, vilket i sin tur så småningom påverkade talspråket. På avstånd från Sverige, i en ny politisk situation efter 1809, förändrades svenskans position och början till en trekamp mellan svenskan, finskan och ryskan kan skönjas.
More Information
ISBN 978-951-583-456-0
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2019
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Linguistics, Cultural Studies
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies