Finland mellan öst och väst

€20.00
Out of stock
SKU
978-951-653-383-7
Finland mellan öst och väst
Redigerad av Paul Fogelberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 187. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Interdisciplinari 11
Sastamala 2011, 123 s.
Under de runt 700 år som Finland var en svensk riksdel lades grunden för dess västerländska samhällsstruktur. Riksgemenskapen med Sverige innebar dock att Finland kom att fungera som en buffertzon mot Ryssland med talrika krig på finsk mark som följd. Detta ändrades då Finland 1809 fick statusen av ett autonomt storfurstendöme i ryska riket och upphöjdes av kejsar Alexander I till en av Europas nationer. Svensk lagstiftning och administration samt luthersk religion bibehölls, vilket bidrog till att Finlands väg till suverän stat började, och 1917 proklamerades landets självständighet.
More Information
ISBN 978-951-653-383-7
ISSN 0067-8481 (Bid.), ISSN 0347-4925 (Acta Regiae)
Publisher Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Series Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Published (year) 2011
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies