Ett gott parti

€29.00
In stock
SKU
978-951-583-557-4
Vainio-Kurtakko, Maria
Ett gott parti. Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 862
Riga 2022, 416 s.
Det här är berättelsen om ett äktenskap, om friherrinnan Ellan de la Chapelle och konstnären Albert Edelfelt. Här vävs tvåsamhetens glädje och vänskap samt tvister och bekymmer samman med samtida skönlitteratur och det sena 1800-talets tidsanda, där det moderna genombrottet stod inför dörren. Hur skulle man förhålla sig till manliga och kvinnliga roller, sedesamhet och dubbelmoral? Och hur skulle man välja den rätta när både känslor och släktbakgrund spelade roll?

Ellan och Albert, som båda ställt sig tveksamma till giftermål, bildade ett till synes lyckat förbund. Men bakom kulisserna knakade det i fogarna när en framåtblickande kvinnas ambitioner och en konstnärs brokiga liv skulle anpassas efter omvärldens förväntningar. Parets självskrivna plats i Helsingforssocieteten och i de parisiska salongerna väckte gång på gång knepiga frågor om ekonomiska resurser, inflytande och social position. Ett gott parti skisserar fram ett äktenskap i tiden, och samtidigt ett samhälle i miniatyr.

Fil.dr Maria Vainio-Kurtakko är historiker med särskild inriktning på det moderna genombrottet och Albert Edelfelt samt på ståndssamhällets sista årtionden, adelns idévärld och äktenskapspraxis. Hon har belönats för sitt arbete med bl.a. Statens pris för informationsspridning 2016 och Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2011.
More Information
ISBN 978-951-583-557-4
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2022
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biography, Biographical Research, History, Cultural History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies