Elävä kielioppi

€26.00
In stock
SKU
951-746-693-5
Elävä kielioppi. Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa
Toim. Ilona Herlin & Laura Visapää
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1021
Helsinki 2005, 358 s.
Artikkelikokoelma lähestyy suomen kielen infiniittisiä ilmauksia ja niiden käyttöä kirjakielen säilömien, yli neljä ja puoli vuosisataa kattavien tekstien sekä saatavilla olevien murreaineistojen kautta. Huomion kohteena ovat syntaktiset rakenteet, joihin infinitiivi- ja partisiippimuodot ovat vakiintuneet: millaisia ovat rakenteiden merkitykset, millä tavoin ne ovat motivoituneet, miten niiden asema varioi eri kielimuodoissa ja kuinka ne ovat muovautuneet nykyiselleen. Kokoelma osoittaa, että suomen kielioppi on elävä ja dynaaminen. Infiniittiset rakenteet ovat vuosisatojen kuluessa monin tavoin muuntuneet; kirjoitettu kieli on jossain määrin elänyt omaa elämäänsä ja kehittänyt omia käytänteitään, mutta eri aikoina se on myös lainannut murteista uusia ilmaisukeinoja.
More Information
ISBN 951-746-693-5
ISSN 0355-1768
Publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
Published (year) 2005
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies