Ebba Stenbock

€25.00
In stock
SKU
978-951-583-563-5
Lahtinen, Anu
Ebba Stenbock. I maktspelets skugga
Översättning Heidi Granqvist
Svenska litteratursällskapet i Finland
SLS Varia 12
s.l. 2022, 206 s.
I september 1597 befinner sig Ebba Stenbock på Åbo slott, mitt i stormens öga. Hertig Karl och kung Sigismund, som Ebbas make, den fruktade Klas Fleming understödde, kämpar om den svenska kronan. Kommer kungens soldater att hinna fram innan hertigens trupper stormar slottet? Eller kan Ebbas inflytelserika syster, änkedrottningen Katarina, komma till hjälp?

Genom Ebbas livsöde lyfter historikern Anu Lahtinen fram centrala frågor om barn, familj och släktnätverk, och hur kvinnor växlade mellan andras krav och egna lösningar i en tid som präglades av maktkampen. Många adelssläkter drabbades hårt, så även Ebbas egen familj som inte kunde undgå varken egendomsförluster eller avrättningar.

Boken är den första heltäckande biografin, ursprungligen utgiven på finska, om en kvinnas liv i det svenska riket på 1500-talet. Översättning Heidi Granqvist.
More Information
ISBN 978-951-583-563-5
ISSN 2489-7841
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series SLS Varia
Published (year) 2022
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biography, Biographical Research, Heraldry
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies