Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

€95.00
In stock
Only 1 left
SKU
978-951-855-329-1
Frände, Joakim
Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 315
Sastamala 2013, LV + 683 s.
I Finland gör man en uppdelning i allmänt och begränsat skattskyldiga personer. En person som enligt inkomstskattelagen är bosatt i Finland anses vara allmänt skattskyldig, och beskattas således för sina globala inkomster. Alla andra är begränsat skattskyldiga, och beskattas bara för inkomst med sin källa i Finland. I denna forskning granskas tre skeden av dubbelboende. Först behandlas hur boende enligt nationell rätt och dubbelboende uppstår. För det andra analyseras hur dubbelboendekonflikter löses genom bestämmandet av hemvist i de fall då skatteavtal ingåtts. För det tredje redogörs för de skattekonsekvenser dubbelboendesituationer får. Boken avslutas med förslag för hur nationell och internationell rätt kunde utvecklas.
More Information
ISBN 978-951-855-329-1
ISSN 0356-7206
Publisher Suomalainen Lakimiesyhdistys
Sarja Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja
Published (year) 2013
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Law
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies