Dialog och särart

€38.00
In stock
SKU
951-583-126-1
Dialog och särart. Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid. Svenskt i Finland – finskt i Sverige 1
Red. Gabriel Bladh & Christer Kuvaja
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 682:1
Borgå 2005, 448 s.
Dialogen och växelverkan mellan Sverige och Finland har genom seklerna format de båda länderna. Denna bok belyser de två grannländernas historia ur olika synvinklar och bidrar samtidigt till förståelsen av dem i dag. Här får vi läsa om varför savolaxare blev skogsfinnar i Värmland och Dalarna på 1500- och 1600-talen och hur den pietistiska separatismen spreds från Stockholm till Österbotten på 1700-talet. Städernas politiska kultur på vardera sidan av Bottniska viken under frihetstiden studeras liksom likheter och olikheter i det urbana namnskicket. Rikets delning 1809 krävde en nyorientering på alla plan.
More Information
ISBN 951-583-126-1
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2005
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Minorities
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies