Det åländska självstyrets kvaliteter

€24.00
In stock
SKU
978-951-583-547-5
Sundberg, Jan & Sjöblom, Stefan
Det åländska självstyrets kvaliteter. Demokrati, resurser och kompetens
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 859
Helsinfors 2021, 180 s.
Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande självstyre? Vad är det som kännetecknar en välfungerande autonomi? I boken studeras ett antal kvalitetsaspekter som är särskilt betydelsefulla på Åland såsom val- och partisystemets utformning, parlamentarismens utveckling, administrationens professionalisering och behov av flexibilitet samt lagstiftningsbehörigheten och grundlagskontrollen. Också betydelsen av ålänningarnas tilltro till det komplexa självstyret och nationsbygget behandlas. Frågan om hur autonomier styrs är ständigt aktuell, särskilt på ett internationellt plan, men det finns förvånansvärt lite forskning som behandlar styrets kvaliteter.
More Information
ISBN 978-951-583-547-5
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Political Science, History of Society
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies