Den okände von Wright

€28.00
In stock
SKU
978-951-583-578-9
Den okände von Wright. Tidskritik och andra texter av Georg Henrik von Wright 1926–1997
Utg. Joel Backström och Thomas Wallgren
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 870
Helsingfors 2023, 464 s.
Vad berättar Georg Henrik von Wrights mer okända texter om hans författarskap och om vår tid? Den okände von Wright lyfter fram mindre kända sidor av den nordiska filosofins superstjärna och hans livliga samhällsengagemang, och ger helt nya infallsvinklar på hans verk och deras genomslag.

I Den okände von Wright samlas femtio texter skrivna under drygt sjuttio år, från essäer och resereportage till bokrecensioner och insändare. Texterna har tidigare varit svårtillgängliga, och många har fallit helt i glömska – inte minst för att von Wright själv senare förbigick dem med tystnad.

Texterna visar på von Wrights nyfikna mångsidighet och behandlar allt från existentiella frågor och idén om en annalkande ekokatastrof till kapprustningen och det svenska språkets betydelse för den finska identiteten. Hans stora intresse för skönlitteratur – Selma Lagerlöf hör till dem han gärna läste – och mera överraskande ämnesområden som Sigmund Freud och psykoanalysen, har sällan uppmärksammats tidigare. Boken lyfter också fram kontroversiella sidor av von Wright, bland annat hans insats som krigspropagandist 1939–1944.

I bokens inledning och i de utförliga kommentarerna ger filosoferna Joel Backström och Thomas Wallgren perspektiv och diskuterar den kontext där texterna växt fram. Den okände von Wright är den tredje och avslutande utgåvan inom forskningsprojektet Den okände von Wright.
More Information
ISBN 978-951-583-578-9
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2023
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Philosophy, Biographical Research, History, Cultural History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies