Dagligt liv i S:t Petersburg

€40.00
In stock
SKU
951-583-094-X
Dagligt liv i S:t Petersburg. Bland kejsarens finländska undersåtar
Utgivna av Max Engman
Svenska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 653
Ekenäs 2003, 376 s.
Dagligt liv i S:t Petersburg är en samling av samtida ögonvittnesskildringar av vardagsliv och människoöden i "Finlands näststörsta stad". Personhistoriska dokument och tidningsartiklar belyser finländarnas liv i storstadens myller samt den mångskiftande handeln i dess omland. Finländarna i Petersburgs kosmopolitiska miljö var samtidigt en del av det framväxande medborgarsamhället i Finland. Boken innehåller också dokument rörande stadens svenskspråkiga befolkning, dess organisationssträvanden och Svenska folkpartiets verksamhet.
More Information
ISBN 951-583-094-X
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2003
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies