Dagbok förd under min resa i Centralasien och Kina 1906–07–08 I–III

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-196-5
Mannerheim, Gustaf
Dagbok förd under min resa i Centralasien och Kina 1906–07–08 I–III
Utgivare Harry Halén
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 736
Helsingfors 2010, XX +1096 s.
Gustaf Mannerheim, senare marskalk av Finland, begav sig 1906 till Centralasien och Kina på en militär rekognosceringsresa på uppdrag av den ryska generalstaben. För att dölja det egentliga uppdraget kamouflerades resan som en forskningsexpedition. Den resulterade också i ett rikt etnografiskt material i form av anteckningar, fotografier och föremål från de folk och kulturer han mötte. Mannerheim förde en noggran dagbok över sina iakttagelser. I dagboken skildrar Mannerheim livligt de storslagna landskapen och mötena med lokalbefolkningen, men också de umbäranden som expeditionen fick utstå under den långa och fysiskt påfrestande färden till häst genom Asien till Peking.
More Information
ISBN 978-951-583-196-5
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2010
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Ethnology, Geography
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies