Dagböcker. Register

€2.00
In stock
SKU
978-951-583-138-5
Wright, Magnus von & Wright, Wilhelm von & Wright, Ferdinand von
Dagböcker. Register. Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 7
Sammanställda av utgivarna Anto Leikola, Juhani Lokki, Torsten Stjernberg & Johan Ulfvens
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 600:7
Borgå 2010, 398 s.
Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker har utkommit i sex volymer, av vilka de fem första innehåller den äldste brodern Magnus och den sjätte de två yngre bröderna Wilhelms och Ferdinands dagböcker. Denna sjunde volym innehåller gemensamma register till samtliga sex dagboksvolymer: personregister, ortnamnsregister, register över världsliga samlingsplatser, byggnader, transport, föreningar, sällskap och publikationer samt artregister över fåglar, däggdjur, fiskar, grod- och kräldjur, insekter, övriga ryggradslösa djur och växter. Dessutom ingår här släkttavlor och en förteckning över de illustrationer – konstverk och skisser av bröderna von Wright – som publicerats i dagboksvolymerna.
More Information
ISBN 978-951-583-138-5
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2010
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biographical Research, Art History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies