Dagböcker

€44.00
In stock
SKU
978-951-583-433-1
Topelius, Zacharias
Dagböcker
Utgivare Pia Asp och Eliel Kilpelä
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 823
Tallinn 2018, 1414 s.
Topelius dagböcker omspänner drygt åtta år av hans ungdom. Anteckningarna inleds med den första resan till studiestaden Helsingfors i oktober 1832 och avslutas 1840, det år han promoverades till magister. Dag för dag skildrar Topelius livfullt studieliv, nöjen och aktualiteter, men också resorna genom storfurstendömet och ferierna i Nykarleby. Dagbokssviten avslutas med ”Den Svartgröna Sommaren 1842”, som handlar om bäste vännen Henrik Backmans död och om förhållandet till den blivande hustrun Emilie Lindqvist.

Dagböckerna utkommer i tre band. Utgivare är Pia Asp i samarbete med Eliel Kilpelä, som har författat inledningen.

Dagböcker är del XXI i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.
More Information
ISBN 978-951-583-433-1
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2018
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History, Fiction, Linguistics, Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies