Bo Carpelan

€36.00
Out of stock
SKU
978-951-583-284-9
Hellgren, Jan
Bo Carpelan. Rummets diktare
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 792
Borgå 2014, 275 s.
"Det är inte tiden som förändrar oss, det är rummet", inleder Bo Carpelan en av sina dikter. Jan Hellgren visar hur denna syn gradvis tar form i Carpelans poesi från 1950-talet och framåt för att nå sitt främsta uttryck i romanen Urwind från 1993. Rummet är inte bara en återkommande bild i Carpelans lyrik och kortprosa utan också en strukturerande princip i hans romankonst. Vid sidan av diktsamlingar och romaner utgår Hellgren från ett rikt material av artiklar, essäer och opublicerade anteckningar där Carpelan belyser sin poetik och syn på det egna författarskapet. Hans diktning sätts in i sitt litteratur- och idéhistoriska sammanhang, samtidigt som viktiga inspirationskällor inom bildkonst och arkitektur lyfts fram.
More Information
ISBN 978-951-583-284-9
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies