Biografiskt lexikon för Finland 2

€12.00
In stock
SKU
978-951-583-185-9
Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden
Huvudred. Henrik Knif
Svenska litteratursällskapet i Finland. Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 710:2
Borgå 2009, 1047 s.
Detta personhistoriska verk presenterar biografier över personer ur Finlands historia. Volym 2 omfattar tiden från 1809, då Finland som storfurstendöme blev en del av det ryska riket, till Finlands självständighet 1917. Här ingår personer som utförde sitt livsverk eller sina viktigaste insatser under tiden 1809–1917, från Jakob Tengström till Jean Sibelius. Volum 2 innehåller artiklar om 444 personer.
More Information
ISBN 978-951-583-185-9
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2009
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biographical Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies