Att vara hemma och fru

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-273-3
Marander-Eklund, Lena
Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 784
Helsingfors 2014, 296 s.
Folkloristen Lena Marander-Eklund utgår från kvinnornas egna berättelser, där såväl positiva som negativa sidor av livet som hemmafru träder fram. Hon låter i boken kvinnorna själva komma till tals och studerar deras berättelser om sina liv och visar samtidigt hur berättelserna speglar och kommenterar samhällsutvecklingen och tidens normer och ideal. Teman som behandlas är synen på moderskap och barnuppfostran, kvinnors utbildning och arbete, hemarbetet och idén om den professionella husmodern samt relationen till maken och dennes roll som familjeförsörjare.
More Information
ISBN 978-951-583-273-3
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Ethnology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies