Armas Järnefelt

€19.00
In stock
SKU
978-951-583-287-0
Armas Järnefelt. Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige
Red. Hannu Salmi & Lasse Zilliacus. Övers. Lasse Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis. Kungl. Musikaliska adademien
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 794. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie 134
Borgå 2014, 324 s.
Denna biografi låter oss följa Armas Järnefelt alltifrån barndomen i det fennomana Järnefeltska kulturhemmet till höjdpunkterna och konflikterna i hans liv. Fem finländska skribenter och en svensk belyser Armas Järnefelt och hans livsgärning ur olika synvinklar. Han var länge obestridd förste hovkapellmästare på Operan i Stockholm. Mindre känt är att han i unga år gjorde sin svåger Jean Sibelius rangen stridig som det nya Finlands stora komponistnamn. Carl-Gunnar Åhléns kapitel om Järnefelt vid Stockholmsoperan förmedlar ett detaljerat stycke stockholmsk kulturhistoria. Åhléns avsnitt flankeras av skildringar från dirigentens verksamhet i sitt fädernesland före, under och efter landets senaste krig. Färnefelt var i dubbel bemärkelse en lysande mästare på två estrader ‒ som tonsättare och dirigent i både Sverige och Finland.
More Information
ISBN 978-951-583-287-0
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2014
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Music
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies