Arkitektur och politik

€5.00
In stock
SKU
951-583-131-8
Westerbom, Thomas
Arkitektur och politik. Lantdagens hus och representationsreformen i Finland 1906
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 687
Jyväskylä 2006, 166 s.
Enkammarlantdagen infördes i Finland efter 1906 och därmed väcktes frågan om ett nytt lantdagshus i Helsingfors. Arkitektur och politik behandlar byggnadsfrågans bakgrund och dess politiska aspekter i finländsk inrikespolitik och i rysk rikspolitik. Översikten sträcker sig från 1880-talets ständerhusprojekt till otaliga om- och nybyggnadsplaner, med den kända arkitekturtävlingen 1908 för ett nytt lantdagshus på Observatorieberget som en avgörande vändpunkt. Inte ett enda av projekten förverkligades, men de återspeglar på sitt sätt arkitekturens och politikens stillbrytningar under årtiondena före första världskriget.
More Information
ISBN 951-583-131-8
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2006
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Architecture, History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies