Anpassning, förhandling, motstånd

€32.00
In stock
SKU
978-951-583-178-1
Lahtinen, Anu
Anpassning, förhandling, motstånd. Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470–1620
Översättning Camilla Frostell
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 721
Borgå 2009, 313 s.
Boken tecknas kvinnornas roll i det tidigmoderna samhället utifrån flera generationer kvinnor i släkten Fleming. Denna högadliga släkt utövade inflytande över rikspolitiken under hela 1500-talet och var bl.a. djupt involverad i maktkampen mellan Sigismund och hertig Karl. Kvinnorna spelade viktiga roller inom hushållet och herrgårdsekonomin samt i relationerna inom den egna släkten och adeln, men de kunde i vissa fall bli självständiga aktörer även inom politiken. Genom rättegångshandlingar, brev, ekonomiska dokument och en mångfald andra källor ges här ett nytt och fascinerande kvinnohistoriskt perspektiv på en omvälvande epok.
More Information
ISBN 978-951-583-178-1
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2009
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies