Anders Chydenius samlade skrifter. Band 2

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-238-2
Anders Chydenius samlade skrifter. Band 2. 1765‒1776
Utgivna av Maren Jonasson & Pertti Hyttinen
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 762:2
Borgå 2013, 571 s.
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör, som bl.a. deltog i riksdagarna i Stockholm på 1760-talet. I Anders Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. De flesta skrifterna i band 2 kom till i slutskedet av riksdagen 1765–1766, då kampen om bland annat tryckfrihetsförordningen var som mest intensiv. Till de mest kända tryckta alstren i det här bandet hör Rikets hjelp, genom en naturlig finance-system, vars publicering ledde till att Chydenius blev utesluten ur prästeståndet och tvingades lämna riksdagen. 1770-talet förde med sig en ny utmaning för Chydenius: Hur skulle han förhålla sig till Gustav III:s återställda kungamakt?
More Information
ISBN 978-951-583-238-2
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2013
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies