Amerikaminnen

€28.00
In stock
SKU
978-951-583-507-9
Ivars, Ann-Marie
Amerikaminnen. Återvandrare och invandrare berättar
Svenska litteratursällskapet i Finland
SLS Varia 5
2020, 324 s.
Amerikaminnen återger berättelser från trettio Amerikafarare som sökte lyckan i landet i väster i början av 1900-talet. År 1916 började äventyret för många unga män med en flyktresa undan värnplikt till Sverige och därifrån vidare över Atlanten. Efter begränsningar i invandringen var det på 1920-talet många som flydde över gränsen från Kanada till USA. Livet i Amerika präglades av hårt arbete inom stålindustrin, i gruvor och skogar samt i tunnelbane- och brobyggen i New York. Unga kvinnor lärde sig landets språk och livsstil som hembiträden i amerikanska familjer.

Utvandringen avbröts av den stora depressionen, som på 1930-talet fick många att återvända till Finland. Lättast var det för dem som hade något att falla tillbaka på i hemlandet. De som blev kvar i Amerika för gott hjälptes åt för att klara sig igenom de ekonomiskt svåra åren.

Boken bygger på intervjuer med både återvandrare till Finland och invandrare i USA och Kanada. Gemensamt för dem alla är att de kommer från den sydligaste delen av svenskbygderna i Österbotten.
More Information
ISBN 978-951-583-507-9
ISSN 2489-7841
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series SLS Varia
Published (year) 2020
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines Biography, Folklore, Biographical Research, History, Ethnology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies