Ajatus 78

€20.00
In stock
SKU
978-951-9264-95-0
Ajatus 78. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja
Päätoim. Panu Raatikainen
Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland
Helsinki 2021, 334 s.
Ajatus 78 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tuomo Aho: Kailalaista deontiikkaa; Ari Kivelä: Naturalisoitu Hegel ja nuoren Marxin filosofinen antropologia; Eerik Lagerspetz: Kriisihallinnon poliittinen teoria; Tiia-Mari Hovila & Katariina Lipsanen: Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa; Sami Pihlström: Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon-)filosofia humanistisina tutkimusaloina; Jaakko Reinikainen: Kripkenstein semanttista realismia vastaan; Jaakko Vuori: Muistiin palauttaminen ja vieraantuminen: fenomenologinen analyysi toisinolemiseni mahdollisuuksista.
More Information
ISBN 978-951-9264-95-0
ISSN 0355-1725
Publisher Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland
Series Ajatus - Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Philosophy, Theology
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies