Ajatus 58

€16.00
Out of stock
SKU
951-9264-42-6
Ajatus 58. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja
Päätoimittaja Heta Gylling
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2001, 308 s.
Sis. mm.: Charles S. Peirce, "Mikä merkki on?" Bernt Österman, Förståelsens epistemologi; Arto Siitonen, Ymmärtäminen, tulkinta ja niiden metataso; Kari Syreeni, Berättelse – ideologi – verklighet. Några reflexioner över evangelierna och kristendomens stora berättelse; Markku Roinila, G. W. Leibniz apperseptiosta; Juha Himanka, Husserlin fenomenologinen todistus Maan liikkumattomuudelle; Katri Kaalikoski, Minkä maailman sinä näet? Iris Murdochin platonistisen kielikäsityksen perustelu; Pauli Salo, Kieli, kognitio ja konnektionismi; Panu Raatikainen, Mitä oli analyyttinen filosofia? Martina Reuter, Kysymyksiä kokemuksesta ja filosofian metodista Descartesin, Husserlin ja Merleau-Pontyn filosofiassa; Risto Vilkko, Logiikan ja filosofian välisestä vuorovaikutuksesta; Tuija Takala, Geenit, järki ja tunteet – ja mihin filosofista osaamista siinä tarvitaan? Ilpo Halonen, Selittämisen kyselymalli ja peitelait; Veikko Launis, Moniulotteinen bioetiikka; Petri Ylikoski, Intressit ja kausaalinen selittäminen; Antti Mattila, "Asioiden näkeminen uudessa valossa" – näkökulman vaihtaminen terapiakeskustelussa.
More Information
ISBN 951-9264-42-6
ISSN 0355-1725
Publisher Suomen Filosofinen Yhdistys, Filosofiska Föreningen i Finland
Series Ajatus
Published (year) 2001
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
Disciplines Philosophy
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies