Ajatus 58

€16.00
Out of stock
SKU
951-9264-42-6
Ajatus 58. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja
Päätoimittaja Heta Gylling
Suomen Filosofinen Yhdistys
Vammala 2001, 308 s.
Sis. mm.: Charles S. Peirce, "Mikä merkki on?" Bernt Österman, Förståelsens epistemologi; Arto Siitonen, Ymmärtäminen, tulkinta ja niiden metataso; Kari Syreeni, Berättelse – ideologi – verklighet. Några reflexioner över evangelierna och kristendomens stora berättelse; Markku Roinila, G. W. Leibniz apperseptiosta; Juha Himanka, Husserlin fenomenologinen todistus Maan liikkumattomuudelle; Katri Kaalikoski, Minkä maailman sinä näet? Iris Murdochin platonistisen kielikäsityksen perustelu; Pauli Salo, Kieli, kognitio ja konnektionismi; Panu Raatikainen, Mitä oli analyyttinen filosofia? Martina Reuter, Kysymyksiä kokemuksesta ja filosofian metodista Descartesin, Husserlin ja Merleau-Pontyn filosofiassa; Risto Vilkko, Logiikan ja filosofian välisestä vuorovaikutuksesta; Tuija Takala, Geenit, järki ja tunteet – ja mihin filosofista osaamista siinä tarvitaan? Ilpo Halonen, Selittämisen kyselymalli ja peitelait; Veikko Launis, Moniulotteinen bioetiikka; Petri Ylikoski, Intressit ja kausaalinen selittäminen; Antti Mattila, "Asioiden näkeminen uudessa valossa" – näkökulman vaihtaminen terapiakeskustelussa.
More Information
ISBN 951-9264-42-6
ISSN 0355-1725
Publisher Suomen Filosofinen Yhdistys, Filosofiska Föreningen i Finland
Sarja Ajatus
Published (year) 2001
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages multilingual
Disciplines Philosophy
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies