Ajattelu kasvatuksessa

€35.00
In stock
SKU
978-952-7189-59-7
Lipman, Matthew
Ajattelu kasvatuksessa. Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen opettamiseen
Toim. Tuukka Tomperi, suom. Tapani Kilpeläinen
Eurooppalaisen filosofian seura
niin & näin -kirjat 110
Tallinna 2019, 365 s.
Hyvä kasvatus johdattaa kasvatettavia itsenäistymään ja ajattelemaan maailmaa omakohtaisesti. Ajatteleminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen asia vaan monien ilmiöiden, toimien ja valmiuksien verkosto. Kasvatusfilosofian nykyklassikoihin kuuluva Ajattelu kasvatuksessa esittelee kriittisen, luovan ja huolehtivan ajattelun piirteet ja edellytykset. Teos jäsentää ajattelemista inhimillisenä toimintana ja muotoilee tutkivan ajattelun opettamisen yhteisölliset perusteet.

Yhdysvaltalaisprofessori Matthew Lipman (1923–2010) tunnetaan parhaiten kaikkialle maailmaan levinneen ”filosofiaa lapsille ja nuorille” -lähestymistavan (philosophy for children, P4C) isänä. Hänellä on ollut huomattava vaikutus nykyisiin käsityksiimme lasten ajatteluvalmiuksista ja tutkivan ajattelun opettamisesta. Pääteoksessaan Lipman avaa ajattelua edistävän kasvatuksen ja opetuksen peruskysymykset monipuolisesti ja perusteellisesti mutta silti helposti lähestyttävästi. Hän osoittaa, että ajattelun opettaminen on sekä mahdollista että ohittamattoman tärkeää. Kirjan jälkisanat on kirjoittanut kasvatusfilosofian ja filosofianopetuksen kotimainen asiantuntija, teoksen toimittaja Tuukka Tomperi.
More Information
ISBN 978-952-7189-59-7
Publisher Eurooppalaisen filosofian seura
Series niin & näin -kirjat
Published (year) 2019
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines Philosophy, Education
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies