Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä

€25.00
In stock
SKU
978-952-5976-93-9
Pollari, Mikko
Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä. Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelut 1900-luvun alussa
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
THPTS erillisjulkaisut
Turenki 2021, 376 s.
Jonkin asian käsittäminen tai vähintäänkin esittäminen realistisena on yhteiskunnallisessa keskustelussa alati toistuva argumentoinnin tapa. Realistisuudelle on ominaista vetoaminen kylmiin tosiseikkoihin – siihen, miten asiat todella ovat –, mutta näennäisestä objektiivisuudestaan huolimatta sekin on subjektiivisten, mahdollisesti piiloisten käsitysten läpitunkemaa. Mitä nämä käsitykset ovat? Miten ne vaikuttavat siihen, millaisena maailma näyttäytyy, ja myös siihen, miten sitä muutetaan?

Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä paneutuu näihin kysymyksiin tarkastelemalla 1900-luvun alun työväenlehtien Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskusteluja. Molemmissa keskusteluissa oli kyse oikeaoppisen työväenaatteen ja ajassa pinnalla olleen teosofian opin välisestä rajanvedosta, jossa keskeistä oli todellisuudentajuisuuteen vetoaminen: realistista työväenaatetta rakennettiin suhteessa idealistisena haihatteluna esitettyyn teosofiaan.

Teoksessa muodostetaan keskustelujen analyysin pohjalta aatehistoriallinen malli ja käsitteellisiä työkaluja, joiden on tarkoitus soveltua realismiin vetoavan argumentoinnin tarkasteluun yleisemminkin. Miltä vaikkapa 2000-lukulaisen ilmastokeskustelun ”ilmastorealismi” näyttäisi ajattelu- ja puhetapojen käsitteiden avulla tarkasteltuna? Entä voisiko käsitteistöä käyttää kyseiseen keskusteluun vaikuttamiseen – voiko tutkija tehdä osallistuvaa aatehistoriaa?
More Information
ISBN 978-952-5976-93-9
Publisher Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Series THPTS erillisjulkaisut
Published (year) 2021
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages finnish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies