Aatteiden ja oppien teillä

€56.00
In stock
SKU
978-952-9888-56-6
Aatteiden ja oppien teillä. Juha Mannisen juhlakirja
Toim. Niina Timosaari
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
Studia Historica Septentrionalia 73
Vaasa 2014, 192 s.
Juhlakirjan artikkelit on jaoteltu aihepiirinsä mukaan kolmeen osioon. Näistä ensimmäinen käsittelee laajalti ottaen tieteenhistoriaa ja tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Toinen osio liikkuu filosofian ja aatehistorian välimaastossa, ja sieltä löytyvillä kirjoituksilla on myös monia yhtymäkohtia Mannisen omaan tutkimustyöhön. Viimeisessä osiossa kiinnitetään katse tieteentekijöihin: niiden toimijoiden elämänhistoriaan, joista aate- ja oppihistoria kertoo.
More Information
ISBN 978-952-9888-56-6
ISSN 0356-8199
Publisher Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys
Series Studia Historica Septentrionalia
Published (year) 2014
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages finnish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies