Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen

32,00 €
Varastossa
SKU
978-952-5401-79-0
Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen
Toim. Sakari Saukkonen ja Pentti Moilanen
Suomen kasvatustieteellinen seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 76
Jyväskylä 2018, 300 s.
Kasvattajat rakentavat tulevaisuutta. Kasvatus tuottaa niin ihmisen kuin yhteiskunnan kannalta välttämättömiä tiedollisia, taidollisia ja moraalisia valmiuksia. Kasvattajien tehtävänä on huolehtia siitä, että nämä valmiudet ovat riittäviä. Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen -kirja käsittelee näitä teemoja. Kasvatukseen kuuluu optimismi ja usko kasvatuksen mahdollisuuksiin, mutta voidaanko ihmisiä kasvattaa ottamaan vastuu itsestään ja toisistaan? Jos voidaan, miten tämä käytännössä tapahtuu? Tässä kirjassa etsitään vastauksia näihin hankaliin kysymyksiin.

Kirjan keskeisin teema on vastuuseen kasvamisen ja kasvatuksen ristiriitainen luonne. Ristiriidat johtuvat siitä, että ihminen on yhtä aikaa sekä itsekäs että sosiaalinen olento. Ihminen pyrkii turvaamaan omat etunsa – usein toisten kustannuksella – mutta samaan aikaan hän tarvitsee toisia. Kasvatus voidaan pelkistetysti nähdä pakottamisena vastuun ottamiseen itsestä ja toisista, mutta vastuun ottaminen on kumminkin viime kädessä yksilön oma valinta. Siten vastuuseen kasvattamisessa törmätään kasvatuksen rajoihin.

Vastuuseen kasvamisen ja kasvatuksen ristiriidat näkyvät paitsi teoreettisina myös käytännöllisinä jännitteinä. Kasvattajan ja opettajan on tultava toimeen molempien ristiriitojen kanssa. Tässä kirjassa tutkitaan vastuuta ja vastuuseen kasvattamista niin teoreettisista kuin käytännöllisistä – kouluun ja opettajankoulutukseen liittyvistä – näkökulmista.
Lisätietoja
ISBN 978-952-5401-79-0
ISSN 1458-1094
Kustantaja Suomen kasvatustieteellinen seura
Sarja Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences
Painovuosi 2018
Julkaisun kansi Pehmeäkantinen
Sidontatapa Nidottu
Kielet suomi
Tieteenalat Kasvatustiede
Tieteen puolesta sloganTieteen puolesta slogan
Copyright © Tieteellisten seurain valtuuskunta