Stadens hjärta

5,00 €
Varastossa
SKU
978-951-583-234-4
Stadens hjärta. Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer
Red. Anna-Maria Åström & Jonas Lillqvist
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 761. Folklivsstudier XXII
Helsingfors 2012, 380 s.
Stadens hjärta är en samling studier av stadslivets förvandlingar i tio nordiska städer under 1900-talets senare del och fram till i dag. Författarna närmar sig ämnet från ett etnologiskt perspektiv där stadsbornas tolkningar och berättelser bildar en viktig utgångspunkt. I fokus står framför allt städernas centrumliv och omstruktueringar i närheten av centrum. Urbanitet och bevarande av särpräglade bostadsområden, paradgator och parkomgivningar samt nyttjandet av strandpartier belyses med tonvikt på hur stadsborna använder dessa ytor. Bland annat ges en överblick av centrumlivets och varuhusens förvandlingar i Helsingfors, urban förnyeslse i Jakobstad och historiska evenemang i Åbo och Lovisa. Oslo och Göteborg fungerar som jämförelseobjekt liksom utvecklingen i Jyväskylä.
Lisätietoja
ISBN 978-951-583-234-4
ISSN 0039-6842 (skrifter), ISSN 0085-0764 (folklivsstudier)
Kustantaja Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Painovuosi 2012
Julkaisun kansi Pehmeäkantinen
Sidontatapa Nidottu
Kielet monikielinen
Tieteenalat Kansatiede
Tieteen puolesta sloganTieteen puolesta slogan
Copyright © Tieteellisten seurain valtuuskunta