Från Konsttestare till Konstkonsumenter

24,00 €
Varastossa
SKU
978-952-372-027-5
Schalin, Anton & Pyykkönen, Miikka
Från Konsttestare till Konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 236
Åbo 2021, 124 s.
Denna rapporten bygger på en undersökning som kartlade hur ungdomar som bor i svensk- eller tvåspråkiga kommuner upplevde sitt deltagande i projektet Konsttestarna. I undersökningen intervjuades också representanter av de konstinstitutionerna som tog emot dessa ungdo marnas besök.

Utgående från intervjuerna var Konsttestarresornas inverkan på ungdomarnas kulturella kapital mångskiftande. Närmare en tredjedel av de intervjuade ungdomarna hade aldrig tidigare besökt en konstföre ställning eller ett konstmuseum. De flesta av de unga vi intervjuade var åtminstone inspirerade av Konsttestare inom konst och kultur. Ungefär en betydande del av de omkring 180 000 ungdomar som deltog i Konst testarresorna under den treåriga verksamhetsperioden var på en hög kulturell konstföreställning och konstutställning för första gången i sitt liv. Konstinstitutionerna vi intervjuade skulle vilja stärka det samarbete med skolor och unga som väckts i Konsttestare. Allt som allt ungdomar som jämlik publik för högklassigt konstinnehåll stärker konstinstitu tionernas ställning som demokratiska institutioner som även finns till för ungdomar. Uppfattningar och erfarenheter av ungdomar som bor i svensk - eller tvåspråkiga områden och svenskspråkiga konstinstitutio ners uppfattningar och erfarenheter skilde inte mycket från de finsksprå kiga, när två andra reda publicerats rapporterna har visat.
Lisätietoja
ISBN 978-952-372-027-5
ISSN 1799-9219
Kustantaja Nuorisotutkimusseura
Sarja Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja
Painovuosi 2021
Julkaisun kansi Pehmeäkantinen
Sidontatapa Nidottu
Kielet ruotsi
Tieteenalat Nuorisotutkimus
Tieteen puolesta sloganTieteen puolesta slogan
Copyright © Tieteellisten seurain valtuuskunta