Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland

15,00 €
Varastossa
SKU
952-5031-14-4
Björkstrand, Gustav
Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland. En källkritisk utgåva av ärkebiskop Jacob Tengströms kyrkolagsförslag 1825 och 1829 jämte Förslag till ny Prestvalsförordning i Finland
Suomen kirkkohistoriallinen seura
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 181
Saarijärvi 1998, 315 s.
Reformationsjubiléet år 1817 gav den till ärkebiskop uppphöjde Jacob Tengström möjlighet att skapa en självständig kyrkoprovins av storfurstendömet Finland. Tengström ledde själv arbetet i de fyra kommittéer som tillsattes i syfte att åstadkomma en ny psalmbok, katekes, kyrkohandbok och kyrkolag. Specialundersökningar har gjorts av alla kommittéers arbete utom när det gäller kyrkolagen. Professor Gustav Björkstrand presenterar i föreliggande arbete det aktuella forskningsläget på området. Kyrkolagsförslagen utges i tryck med en omfattande källkritisk notapparat. Arbetet kommer att vara av bestående betydelse för forskning på det kyrkorättsliga området.
Lisätietoja
ISBN 952-5031-14-4
ISSN 0356-0759
Kustantaja Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Sarja Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
Painovuosi 1998
Julkaisun kansi Pehmeäkantinen
Sidontatapa Nidottu
Kielet ruotsi
Tieteenalat Kirkkohistoria
Tieteen puolesta sloganTieteen puolesta slogan
Copyright © Tieteellisten seurain valtuuskunta