Festschrift für Raija Bartens zum 25.10.1993

35,00 €
Varastossa
SKU
951-9403-60-4
Festschrift für Raija Bartens zum 25.10.1993
Hrsg. von Ulla-Maija Kulonen
Suomalais-Ugrilainen Seura
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 215
Vammala 1993, 294 pp.
TABULA GRATULATORIA. Der Jubilarin Raija Bartens zum Geleit. Arja Ahlqvist, Ihmar' ja Kuhmar'; Alho Alhoniemi, Ersän ja mokshan sisäisistä eroista: 'kysyä'-verbin käytön aspektuaalista tarkastelua; Hans-Hermann Bartens, Zur Modalität im Tscheremissischen; Márta Csepregi, Lintunen ja hänen sisarensa. Hantilainen satu Tromagan-joen varrelta; Gerhard Doerfer & Wolfram Hesche, Zwei Mogoli Texte; Péter Domokos, Egy zürjén polihistor (Kallistrat Falalejevics Zsakovról); István Futaky, Ein Versuch finnisch-ungarischer Sprachvergleichung aus dem Jahre 1846; Gerhard Ganschow, Die beiden nominalen Urtypen der finnisch-ugrischen Sprachen und ihre Derivation; Éva Gerevich-Kopteff, Hogyan érvényesül a tragédia nyelvének parallelizmusa a finn müfordításban? Riho Grünthal, Ovatko huun "suomalais-ugrilaiset" vastineet turkkilaislainoja? János Gulya, Protokultur und Linguistik; László Honti, Zur Morphologie ugrischer Personalpronomina; Kaisa Häkkinen, Ongelmoita oppimia: Suomen agenttipartisiipin historiaa ja nykyisyyttä; Erkki Itkonen (Ý), Allegromuodoista Pohjois-Inarin tunturilapin murteessa; Terho Itkonen, Lapin perua Sisä-Suomen sanastossa ja paikannimissä; Juha Janhunen, The teens in Jurchen and Manchu revisited; Annikki Kaivola-Bregenhøj, Miten vastata kysymykseen? Arvoituskysymyksen ja vastauksen suhde; Ulla-Maija Kulonen, Suomalais-ugrilaisista *mo- ja *mu- pronominivartaloista; Ago Künnap, Uurali keelte *s'-preteeritumi algupärast; Hannu Launonen, "Luominen": Lauri Viidan runon ulottuvuuksia; Ildikó Lehtinen, "Marina kuolla": kuolinpuvun merkityksestä itämareilla; Károly Rédei, Adalékok a mordvin második tízesbeli számnevek magyarázatához; Sirkka Saarinen, Vuorimarilaista eron lyriikkaa; Tapani Salminen, Word classes in Nenets (and a few words about their Uralic parallels); Merja Salo, Havaintoja pohjoishantin Obdorskin murteen translatiivista; Jevgenii Tsypanov, Die Verbaladverbien mit dem Suffix -anmoz in der Komi-Sprache; Adol'f Turkin, Ob odnom maloizvestnom pamjatnike drevnepermskoj pis'mennosti; Wolfgang Veenker, Gibt es im Ceremissischen Possessivpronomina? - Veröffentlichungen von Raija Bartens (Jokinen) 1959-1993.
Lisätietoja
ISBN 951-9403-60-4
ISSN 0355-0230
Kustantaja Suomalais-Ugrilainen Seura
Sarja Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
Painovuosi 1993
Julkaisun kansi Kovakantinen
Sidontatapa Sidottu
Kielet monikielinen
Tieteenalat Folklore ja folkloristiikka, Kansatiede, Kielentutkimus
Tieteen puolesta sloganTieteen puolesta slogan
Copyright © Tieteellisten seurain valtuuskunta