Dialog och särart

38,00 €
Varastossa
SKU
951-583-126-1
Dialog och särart. Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid. Svenskt i Finland – finskt i Sverige 1
Red. Gabriel Bladh & Christer Kuvaja
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 682:1
Borgå 2005, 448 s.
Dialogen och växelverkan mellan Sverige och Finland har genom seklerna format de båda länderna. Denna bok belyser de två grannländernas historia ur olika synvinklar och bidrar samtidigt till förståelsen av dem i dag. Här får vi läsa om varför savolaxare blev skogsfinnar i Värmland och Dalarna på 1500- och 1600-talen och hur den pietistiska separatismen spreds från Stockholm till Österbotten på 1700-talet. Städernas politiska kultur på vardera sidan av Bottniska viken under frihetstiden studeras liksom likheter och olikheter i det urbana namnskicket. Rikets delning 1809 krävde en nyorientering på alla plan.
Lisätietoja
ISBN 951-583-126-1
ISSN 0039-6842
Kustantaja Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Painovuosi 2005
Julkaisun kansi Kovakantinen
Sidontatapa Sidottu
Kielet ruotsi
Tieteenalat Historia, Vähemmistöt
Tieteen puolesta sloganTieteen puolesta slogan
Copyright © Tieteellisten seurain valtuuskunta