Att mötas kring varor

25,00 €
Varastossa
SKU
978-951-583-539-0
Att mötas kring varor. Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950
Red. Johanna Wassholm, Ann-Catrin Östman
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 855
Tallinn 2021, 309 s.
Småhandel och informella handelsutbyten gav upphov till en mångfald av möten i Finland under årtiondena kring sekelskiftet 1900. Industrialiseringen, ökade inkomster och större näringsfrihet gjorde att konsumtionen växte och fler kunde försörja sig på småskalig handel av olika slag. Här tar sig nio forskare med bakgrund i historia, sociologi och traditionsvetenskaper an denna mångsidiga handelsverksamhet som spänner över ett brett historiskt fält och som sällan tagits upp inom finländsk kultur- och historieforskning.

Utifrån begreppen plats och praktik visar författarna hur säljare och köpare tog handelsplatsen i bruk på olika sätt. De tar upp både lokala handelsmöten på stationära platser som torg och kyrkbacken samt återkommande marknadsplatser där såväl den lokala befolkningen som kringresande romer, tatariska och judiska handelsmän och marknadsartister möttes. Också handel som bygger på rörlighet och flyktigare handelsplatser tas upp, som byteshandel på stränderna vid Finska viken och kringresande försäljare på landsbygden. Genom handelsmötena framträder mångskiftande sociala relationer, bland annat när det gäller förhållandet mellan stad och landsbygd, social status och könsroller, liksom språkliga och etniska relationer. Att mötas kring varor lyfter fram handelsrelationernas dynamiska växelverkan och samtidigt en sällan uppmärksammad kulturell diversitet i det finländska förflutna.

I boken medverkar Jutta Ahlbeck, Niklas Huldén, Maren Jonasson, Hanna Lindberg, Eija Stark, Anna Sundelin, Sandra Waller, Johanna Wassholm och Ann-Catrin Östman.
Lisätietoja
ISBN 978-951-583-539-0
ISSN 0039-6842
Kustantaja Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Painovuosi 2021
Julkaisun kansi Pehmeäkantinen
Sidontatapa Nidottu
Kielet ruotsi
Tieteenalat Folklore ja folkloristiikka, Historia, Kansatiede, Kulttuurihistoria
Tieteen puolesta sloganTieteen puolesta slogan
Copyright © Tieteellisten seurain valtuuskunta