Riksdag, kaffehus och predikstol

36,00 €
Ej i lager
SKU
951-583-090-7
Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772
Red. Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt
Svenska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 649
Malmö 2003, 432 s.
Frihetstidens sista år är en tid av intensiv politisk aktivitet i det svenska riket. Man diskuterade i riksdagen, på kaffehus och krogar. Politiska argument framfördes i predikotexter, brev och skillingtryck. En maktkamp pågick mellan hattar och mössor, adel och ofrälse, rojalister och anhängare av en riksdagsmakt. Nya välutbildade eliter gick till storms mot adelns privilegier under frihetstidens sista år, innan Gustaf III genomförde sin statsvälvning 1772 och återställde en stark monarki. Frihetstidens politiska kultur under tryckfrihetsåren behandlas ur olika synvinklar av 18 forskare från Sverige, Finland och USA.
Mer information
ISBN 951-583-090-7
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Serier Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2003
Publikationens omslag Hård pärm
Bandtyp Inbunden
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.