Modersmålsprovet i brännpunkten

24,00 €
I lager
SKU
978-951-583-512-3
Modersmålsprovet i brännpunkten. Studentexamensprovet i modersmålet svenska på 2000-talet
Red. Mona Forsskåhl, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 848
Tallinn 2020, 256 s.
Provet i modersmål och litteratur har en lång tradition i Finland och är fortfarande det enda obligatoriska i studentexamen. Trots det finns det i dag lite samlad kunskap om provet.

I Modersmålsprovet i brännpunkten granskar sju forskare, lärare och språkexperter det svenska modersmålsprovet och de studerandes prestationer ur flera olika synvinklar. De sätter fokus på vilka förutsättningar och förmågor finlandssvenska unga har att skriva utifrån givna anvisningar och material, men också på hur lärarna ser på provet. Dessutom diskuteras vilka färdigheter undervisningen ger och hurdana skrivkompetenser som behövs i arbetslivet. Även elevernas tillgång till likvärdig undervisning i modersmål före gymnasietiden tas upp. Undersökningarna bygger på ett omfattande material bestående av provtexter, intervjuer, enkäter och statistik över provresultat.

I boken medverkar Mona Forsskåhl, Anna Maria Gustafsson, Jan Hellgren, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt och Anders Westerlund.
Mer information
ISBN 978-951-583-512-3
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2020
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Språkforskning
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.