Må vi blicka tillbaka mot det förflutna

12,00 €
Ej i lager
SKU
978-951-583-220-7
Ekman, Michel
Må vi blicka tillbaka mot det förflutna. Svenskt och finskt hos åtta finlandssvenska författare 1899–1944
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 749
Borgå 2011, 343 s.
Finlands demokratisering under 1800-talet gav upphov till en mängd språkpolitiska frågor som även kom att avspeglas i litteraturen. I och med det tidiga 1900-talets politiska förändringar och fennomanins framväxt förlorade de svenskspråkiga mycket av sitt inflytande och språkstrategierna måste läggas om. Trots de pessimistiska prognoserna överlevde den finlandssvenska litteraturen, och de första decennierna av 1900-talet blev en blomstringstid för den. Men hur förhöll sig de svenskspråkiga författarna till förändringarna? Hur skildrare de det nya Svenskfinland och vilken var deras inställning till majoriteten och dess språk.
Mer information
ISBN 978-951-583-220-7
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Publikationsserie Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2011
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Litteraturvetenskap
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.