Historiska och litteraturhistoriska studier 84

26,00 €
Ej i lager
SKU
978-951-583-182-8
Historiska och litteraturhistoriska studier 84
Red. av Pia Forssell & Derek Fewster
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 725
Ekenäs 2009, 160 s.
Artiklar: Mats Thelander, Delad vårdnad och dubbelt medborgarskap – svenskans lott under 200 år; Klaus Törnudd, En österbottnisk ynglings dagbok 1808–1810; Henrik Degerman, Storfurstendömets heraldiska arv; Roland Dahlman & Krister Wahlbäck (red.), Finlands sak är vår – frivilligrörelsen i Sverige 1939–1940. Ett vittnesmål från “propagandachefen” Sven Dahlman; Thomas Ek, Dödsmörk och bländljus. Om dikten Rösterna och polariseringen i Jarl Hemmers författarskap; Jyrki Nummi, Att kanonisera Linna, eller hur man blir nationalförfattare; Conny Svensson, Breven från Elin; Liisa Wilska, Den levande estetiska känslan, sinnet för måttfullhet och trevnad – arkitekten Frans Nyberg som skriftställare och grafiker.
Mer information
ISBN 978-951-583-182-8
ISSN 0073-2702 (HLS), ISSN 0039-6842 (SLS skrifter)
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2009
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Historia, Litteraturvetenskap
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.