Akademiska dikter och visor

5,00 €
I lager
SKU
978-951-583-169-9
Huldén, Lars
Akademiska dikter och visor
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 713
Helsingfors 2008, 437 s.
Lars Huldéns akademiska dikter och visor uppvisar en stor stilistisk spännvidd: det finns fri vers, hexameterdikter och distika, aforistiska betraktelser, sonetter, ghaseler och villaneller, valser, tangor och polskor. I samlingen ingår också flera kantattexter. Ändå bildar den en väl sammanhållen helhet, med ett ledmotiv som går igenom mångfalden av genrer och infallsvinklar: att forskningen, sökandet efter sanning och sammanhang, kräver uppoffringar men också leder till tillfredsställelse och glädje för utövaren.
Mer information
ISBN 978-951-583-169-9
ISSN 0039-6842
Förläggare Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tryckt (år) 2008
Publikationens omslag Mjuk pärm
Bandtyp Häftad
Språk svenska
Vetenskapsgrenar Litteraturvetenskap
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
för vetenskapen logoför vetenskapen logo
Copyright © Vetenskapliga samfundens delegation.