Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg

€36.00
Out of stock
SKU
951-583-123-7
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. 17:2 Kommentar till uppsatser och avhandlingar på svenska journalistik av Pia Forssell
Under redaktion av Lars Huldén & Barbro Ståhle Sjönell
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 450:2
Ekenäs 2005, 485 s.
Pia Forssell gav 2003 ut Runebergs recensioner, litteratur-kritiska artiklar och reflexioner. Kommentaren till dem innehåller uppgifter om tidigare utgåvor, beskrivningar av manuskripten, förteckningar över ändringar i dem och skillnader mellan tidigare tryck, kommentarer till de enskilda artiklarna m.m. samt referat av tidigare forskning. I inledningen presenteras Helsingfors Morgonblad och Runebergs insatser som redaktör för tidningen. Hans kritiska artiklar och recensioner ses i förhållande till svensk litteraturkritik.
More Information
ISBN 951-583-123-7
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2005
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies