Riksdag, kaffehus och predikstol

€36.00
Out of stock
SKU
951-583-090-7
Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772
Red. Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt
Svenska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 649
Malmö 2003, 432 s.
Frihetstidens sista år är en tid av intensiv politisk aktivitet i det svenska riket. Man diskuterade i riksdagen, på kaffehus och krogar. Politiska argument framfördes i predikotexter, brev och skillingtryck. En maktkamp pågick mellan hattar och mössor, adel och ofrälse, rojalister och anhängare av en riksdagsmakt. Nya välutbildade eliter gick till storms mot adelns privilegier under frihetstidens sista år, innan Gustaf III genomförde sin statsvälvning 1772 och återställde en stark monarki. Frihetstidens politiska kultur under tryckfrihetsåren behandlas ur olika synvinklar av 18 forskare från Sverige, Finland och USA.
More Information
ISBN 951-583-090-7
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2003
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies