Minnen från krigstiden

€30.00
Out of stock
SKU
951-583-115-6
Minnen från krigstiden
Redaktör Ingalill Ihrcke-Åberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 672. Meddelanden från Folkkultursarkivet 20
Ekenäs 2005, 232 s.
I 24 självbiografiska skildringar om krigstiden i Finland 1939–44 får vi läsa om hur barnen upplevde kriget, om att vara krigsbarn i Sverige, om arbetsplikt för ungdomar, om brist och ransonering, om sorgen när någon anhörig stupat och om kamratskap och vedermödor vid fronten. Bidragen, som är skrivna nästan 60 år efter kriget, visar hur djupa spår krigstiden satte.
More Information
ISBN 951-583-115-6
ISSN 0039-6842 (SSLF), ISSN 0355-9963 (MfF)
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2005
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Memoirs
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies